Konti

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas LV37TREL1060000220000
Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis LV37TREL1060000511000
Uzņēmumu ienākuma nodoklis LV08TREL1060000121000
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva LV80TREL1060190935000
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis LV91TREL1060000110000
Threesome