Darba attiecības

Amata aprakstu – instrukciju sagatavošana;

Darba līgumu sagatavošana;

Materiālās atbildības līgumu sagatavošana;

Uzņēmuma iekšējo darba kārtības noteikumu izstrādāšana;

Konfidencialitātes līgumi;

Konkurences aizlieguma vienošanās.

Threesome