Pārstāvēšana

Rakstu, pretenziju un citu dokumentu sagatavošana;

Procesuālo dokumentu sagatavošana;

Dokumentu sagatavošana visu instanču tiesām;

Parādu piedzīšanas tiesas ceļā;

Klientu pārstāvēšana visu instanču tiesās.

Threesome