Mikrouzņēmums

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Dibināšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:

 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Dibinātāja (-u),  (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
 • Uzņēmuma reģistrācijas adrese;
 • Dibināšanas lēmums ;
 • Statūti;
 • Pieteikums (Veidlapa Nr. 4) .

Mikrouzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 • Dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskās personas;
 • SIA dalībnieki – fiziskās personas vienlaikus ir arī valdes locekļ;
 • Uzņēmējam var būt reģistrēts tikai 1 (viens) mikrouzņēmums;
 • Apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70 000 LVL;
 • Darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par 5 (pieciem);
 • Uzņēmuma darbinieku ienākumi ir mazāki par 500 LVL mēnesī;
 • Nodokļu likme 9%.

Mikrouzņēmumu reģistrēšanas izmaksas:

 • Pamatkapitāls – 1 LVL;
 • Dokumentu sagatavošana –  30-76 LVL;***
 • Publikācija “Latvijas Vēstnesī” – 12,60 LVL;
 • Valsts nodeva – 15 LVL (3 darba dienas) .

***Atkarībā no dibinātāju skaita un dokumentu sarežģītības.

Konsultējam bezmaksas

Threesome