SIA

Latvijā uzņēmumu SIA var dibināt Latvijas rezidenti, kā arī nerezidenti. Gan rezidentiem, gan nerezidentiem ir iespēja dibināt SIA ar pilnvarotās personas palīdzību – nav obligāti ierasties Latvijā, lai reģistrētu SIA.Standarta SIA pamatkapitāls ir 2000 LVL.Lai dibinātu jaunu SIA ir nepieciešama SIA juridiskā adrese, kas atrodas Latvijā. Jaundibinātajam SIA jābūt iespējai saņemt korespondeci, kura tiek sūtīta uz SIA norādīto juridisko adresi.

Dibināšanai nepieciešamie dokumenti un informācija:

  • Uzņēmuma nosaukums;
  • Dibinātāja (-u), direktora dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
  • Uzņēmuma reģistrācijas adrese;
  • Pamatkapitāls (2000 LVL).

Reģistrējieties bezmaksas konsultācijai
SIA reģistrēšanas izmaksas:

  • Dibināšanas dokumenti –  30-76 LVL;***
  • Valsts nodeva: 100LVL / 3 darba dienas
  • Valsts nodeva: 300 LVL /1 darba diena
  • Publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 24LVL

*** Atkarībā no dibinātāju skaita un dokumentu sarežģītības.

Bezmaksas konsultācija
Konsultējam bezmaksas

Threesome