SIA (UAB)

Slēgtā akciju sabiedrība (UAB) ir privāta juridiska persona ar ierobežotu civiltiesisko atbildību, kuras kapitāls ir sadalīts daļās, ko sauc par akcijām. Slēgtās akciju sabiedrības pamatkapitālam ir jābūt vismaz 10 tūkstošiem litu. Pamatkapitāla apmērs ir vienāds ar visu parakstīto sabiedrības akciju nominālvērtību summu.

Jānorāda, ka, pamatojoties uz Lietuvas Republikas Civilkodeksa 2.50. panta 1. daļu, slēgtā akciju sabiedrība par savām saistībām atbild ar to īpašumu, kurš tai pieder ar īpašumtiesībām. Tā kā slēgtā akciju sabiedrība ir juridiska persona ar ierobežotu civiltiesisko atbildību, tad arī zaudējumu gadījumā akcionāriem nebūs jāatbild ar savu privātīpašumu, bet radušies zaudējumi tiks segti ar slēgtās akciju sabiedrības īpašumu.

Uzņēmumu dibināšana Lietuvā, nepieciešamie dokumenti un informācija:

  • Uzņēmuma nosaukums;
  • Dibinātāja (-u), direktora dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
  • Uzņēmuma reģistrācijas adrese;
  • Pamatkapitāls (10.000 LTL / 2000 LVL).

Slēgtās akciju sabiedrības dibināšanas izdevumi:

  • Dibināšanas dokumenti –  500 LTL / 100 LVL;
  • Notāra nodeva – 400 LTL / 80 LVL;                                                       
  • Reģistru centra nodeva – 198 LTL / 40 LVL;
  • Nosaukuma pagaidu iekļaušana reģistrā – 56 LTL / 12 LVL; .

Kopā 1154 LTL / 232 LVL .

Konsultējam bezmaksas

Threesome